Akkerhaugen VA

Oppdragsgiver: Sauherad Kommune
Oppstart: November 2017
Overtagelse: August 2018

Kontraktarbeidet omfattet all infrastruktur og VA nett, legging av ca 2000m med nytt VA nett, samt fjerning av eksisterende anlegg. Etablering av nye veger, kabelgrøfter, støttemurer, gatelys, asfaltering. Arbeidet omfatter også etablering av håndtering av overvann med nye OV kummer, sandfangskummer, bekkeinntak.

Prosjekter