Bø Stasjon – Pendleparkering

Oppdragiver: BaneNor
Oppstart: Desember 2018
Overtagelse: Mai 2019

Ny pendleparkering på Bø stasjon. Kontrakten omfattet opparbeidelse av ny pendleparkering.

Riving av eksisterende bygg, konstruksjoner, VA og overflatehåndtering av overvann. Kabelgrøfter, gatelys, støttemurer, steinarbeid og asfaltering.

Prosjekter