Europris Bø

Oppdragsgiver: Bø Kommunale Eiendomsselskap AS
Oppstart: 2015
Overtagelse: 2016

Prosjektet omfattet arbeidet med å opparbeidelse av hele området, samt grunnarbeid og betongarbeid til ny Europris butikk i Bø. Arbeidet omfatter også omlegging av kommunal spillvannsledning, overvannshåndtering, asfaltering og nedsetting av kummer og sluk. Det ble også etablert GS-veg og forstøtningsmur med gjerde.

Prosjekter