Kåsa Gård

Oppdragsgiver: Jan Erik Kåsa
Oppstart: Juni 2019
Overtagelse: 2019

Riving/fjerning av låve. Grunnarbeid låve, teknisk våningshus samt atelier, garasje og badstue. VA låve, våningshus, atelier og badstu.

Grunnarbeid for nytt renseanlegg, ledningsnett vann/jordvarme/EL samt overvannsgrøft.

Betongarbeid for nytt våningshus, Plassforskalet ny låve med kjeller, vegger kjeller utføres i bordforskalet overflate. Dekkestøp mellom etasjer.

Prosjekter