Kåsa Gård

Oppdragsgiver: Jan Erik Kåsa
Oppstart: Juni 2019
Overtagelse: 2020

Prosjektet omfatter bolig med tilhørende uthus, garasje og noen mindre bygg.

TGB AS arbeider omfatter riving/fjerning av gammel låve. Grunnarbeid og VA, inkludert arbeid tilknyttet installasjon av nytt renseanlegg, ledningsnett vann/jordvarme/EL/fiber,  samt håndtering av overvann, murer og terrengarbeider.

I prosjektet har vi også utført betongarbeider som blant annet omfatter betongarbeider til våningshus hvor synlige gulvflater er i betong, plassforskalet ny låve med kjeller og vegger i bordforskalet overflate, samt støpt dekke mellom etasjer.

Prosjekter