Megardsmoen

Oppdragsgiver: Akkerhaugen Utvikling AS
Oppstart: 2017 del 1
Overtagelse: 2020

Opparbeiding av nytt tomtefelt på Akkerhaugen for 36 boligtomter.

Prosjektet omfatter bygging av all infrastruktur som vei, vann og avløp, håndtering av overvann, kabelgrøfter for strøm og gatelys, samt montering og tilkopling av gatelys.

Prosjekter