Megardsmoen

Oppdragsgiver: Akkerhaugen Utvikling AS
Oppstart: 2017 del 1
Overtagelse: 2020 del 3

Opparbeiding av nytt tomtefelt på Akkerhaugen for 36 boligtomter.

Det omhandlet bygging av all infrastruktur som vei, vann og avløp, vannkummer, spillvannskummer, sandfang, kabelgrøfter for strøm og gatelys. Montering og tilkopling av gatelys.

Prosjekter