Rema 1000 Seljord

Oppdragsgiver: ArealBygg AS
Oppstart: September 2018
Overtagelse: Oktober 2018

Kontrakten omfattet grunn og betongarbeid for ny Rema 1000 butikk i Seljord. Grunn, og utenomhusarbeid, utgraving for VA- grøfter, legging av vann og avløp, OV kummer, SF kummer samt opparbeidelse av stein og grøntanlegg. Asfaltering av veier og parkeringsplasser.

Prosjekter