Rema 1000 Seljord

Oppdragsgiver: ArealBygg AS
Oppstart: sommer 2018
Overtagelse: vår 2019

Prosjektet omfattet grunn og betongarbeid for ny Rema 1000 butikk i Seljord. TGB AS utførte grunn- og utomhusarbeid, vann og avløp,  håndtering av overvann, opparbeiding av stein og grøntanlegg, samt asfaltering av veier og parkeringsplasser. TGB AS utførte også betongarbeidene til nytt forretningsbygg på ca 1350 m2.

Prosjekter