Stugumoen boligfelt

Oppdragiver: Stugumoen Eiendom AS
Oppstart: februar 2019
Overtakelse: oktober 2019

Opparbeidelse av et nytt boligfelt i Folkestad (Bø) for 23 boligtomter.

Prosjektet omfattet bygging av all infrastruktur som vei, vann og avløp, vannkummer, spillvannskummer, sandfang, kabelgrøfter for strøm og gatelys. Montering og tilkopling av gatelys, samt lekeplasser.

Prosjekter