Vekan næringsområde

Oppdragsgiver: Seljord Kommune
Oppstart: sommer 2018
Overtagelse: vår 2019

Prosjektet omfattet infrastruktur og VA nett på Vekan industriområde, samt etablering av ny veg fra Steinsrudvegen til industriområdet. Arbeidet med etablering av ny veg inkluderte også legging av nytt vann og avløp til Vekan og håndtering av overvann.

Prosjekter