Vekan næringsområde

Oppdragsgiver: Seljord Kommune
Oppstart: sommer 2018
Overtagelse: November 2018

Kontraktarbeidet omfattet infrastruktur og VA nett, etablering av ny veg fra Steinsrudvegen til Vekan Industrielt, Arbeidet med etablering av ny veg omfattet også legging av nytt vann og avløps anlegg til Vekan Industri felt og håndtering av overvann.

Prosjekter